Hủy bỏ tư cách Ảo thuật gia của Đào Tuấn Anh

Hiện nay, theo các nguồn tin đáng tin cậy, Ban Giám đốc Công ty TNHH Ảo thuật Việt Nam đã phát hiện thành viên Đào Tuấn Anh đã và đang thực hiện nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định, nội quy và đạo đức nghề nghiệp Ảo thuật gia của Công ty TNHH Ảo thuật Việt Nam, làm ảnh hưởng đến hình ảnh Ảo thuật gia ở Việt Nam nói chung và team Viet Magician nói riêng, ngoài ra còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ban Giám đốc Công ty TNHH Ảo thuật Việt Nam và team Viet Magician ra quyết định:

1. Thu hồi không thời hạn Giấy Chứng nhận Ảo thuật gia Chuyên nghiệp do Công ty TNHH Ảo thuật Việt Nam cấp cho ông Đào Tuấn Anh tháng 08/2023.

2. Khai trừ ông Đào Tuấn Anh khỏi dự án Viet Magician từ tháng 11/2023.

3. Mọi hành vi sử dụng hình ảnh của Công ty, tổ chức kể từ thời điểm tháng 11/2023 đối với ông Đào Tuấn Anh sẽ bị coi là lợi dụng và xâm phạm quyền lợi hợp pháp của Công ty và sẽ bị tố giác với chính quyền. Các công ty hợp tác với ông Đào Tuấn Anh khi sử dụng các hình ảnh và thông tin nêu trên để quảng cáo, tuyên truyền cũng sẽ bị coi là xâm phạm quyền lợi của Công ty TNHH Ảo thuật Việt Nam.

4. Công ty TNHH Ảo thuật Việt Nam và dự án Viet Magician tuyên bố từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến các hành vi bên ngoài tổ chức do cá nhân ông Đào Tuấn Anh đã và đang thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!