Biểu diễn Ảo thuật - Gói Yêu cầu

Chi phí

Liên hệ

Mô tả

Gói Biểu diễn Ảo thuật theo yêu cầu là gói biểu diễn Ảo thuật thiết kế riêng theo yêu cầu của khách hàng do các Ảo thuật gia triển khai.

Đặc điểm

  • Thời lượng: Theo yêu cầu
  • Tiết mục: Theo yêu cầu
  • Nghệ sĩ: Theo yêu cầu
  • Trang phục theo yêu cầu

*giá thành chưa bao gồm VAT và phí di chuyển (tùy địa phương)