Biểu diễn Ảo thuật - Gói Truyền hình

Chi phí

Liên hệ

Mô tả

Gói Biểu diễn Ảo thuật cho Truyền hình là gói biểu diễn Ảo thuật dành cho các đơn vị sản xuất nội dung đa phương tiện, chương trình truyền hình,… do các Ảo thuật gia triển khai theo yêu cầu.

Đặc điểm

  • Thời lượng: Theo yêu cầu
  • Tiết mục: Theo yêu cầu
  • Nghệ sĩ: Theo yêu cầu
  • Trang phục theo yêu cầu

*giá thành chưa bao gồm VAT và phí di chuyển (tùy địa phương)