Biểu diễn Ảo thuật - Gói Phổ thông

Chi phí

1.999.000đ

giảm còn

1.299.000đ *

Mô tả

Gói Biểu diễn Ảo thuật Phổ thông là gói biểu diễn Ảo thuật phù hợp với nhiều mục đích như: tiệc sinh nhật trẻ em tại nhà hàng, tiệc sinh nhật trẻ em tại lớp học, liên hoan văn nghệ tại trường học, cơ quan,… Gói Biểu diễn Ảo thuật Phổ thông do các Ảo thuật gia Trẻ biểu diễn đã bao gồm các tiết mục Ảo thuật với lửa, Ảo thuật chim bồ câu, Ảo thuật giao lưu,… với trang phục Chú Hề hoặc trang phục Ảo thuật gia theo yêu cầu của khách hàng.

Đặc điểm

  • Thời lượng: 08-10 phút
  • Tiết mục: 08 tiết mục
  • Nghệ sĩ: Ảo thuật gia Trẻ
  • Tiết mục Ảo thuật chim bồ câu
  • Tiết mục Ảo thuật với lửa
  • Tiết mục Ảo thuật giao lưu
  • Trang phục Chú hề hoặc trang phục Ảo thuật gia

*giá thành chưa bao gồm VAT và phí di chuyển (tùy địa phương)