Biểu diễn Ảo thuật - Gói Illusion

Chi phí

Chỉ từ 7.499.000đ *

Mô tả

Gói Biểu diễn Ảo thuật Cận cảnh là gói biểu diễn Ảo thuật dành cho các Lễ hội, sự kiện lớn trên 100 người,… do các Nghệ sĩ Ảo thuật biểu diễn bao gồm các tiết mục Ảo thuật cỡ lớn (biến ra người, cưa người, cắt người,…)

Đặc điểm

  • Thời lượng: 08-15 phút
  • Tiết mục: 02-03 tiết mục
  • Nghệ sĩ: Nghệ sĩ Ảo thuật
  • 02- 03 tiết mục Ảo thuật cỡ Lớn

*giá thành chưa bao gồm VAT và phí di chuyển (tùy địa phương)