Biểu diễn Ảo thuật - Gói Chuyên nghiệp

Chi phí

2.999.000đ

giảm còn

1.999.000đ *

Mô tả

Gói Biểu diễn Ảo thuật Chuyên nghiệp là gói biểu diễn Ảo thuật phù hợp với tất cả các nhu cầu biểu diễn. Gói Biểu diễn Ảo thuật Chuyên nghiệp do các Ảo thuật gia Chuyên nghiệp biểu diễn bao gồm các tiết mục Ảo thuật quảng cáo thương hiệu, biến ra sản phẩm theo yêu cầu, Ảo thuật giao lưu… với trang phục theo yêu cầu.

Đặc điểm

  • Thời lượng: 10-15 phút
  • Tiết mục: 10 tiết mục
  • Nghệ sĩ: Ảo thuật gia Chuyên nghiệp
  • Tiết mục Ảo thuật chim bồ câu
  • Tiết mục Ảo thuật với lửa
  • Tiết mục Ảo thuật cỡ Vừa
  • Tiết mục quảng cáo thương hiệu
  • Tiết mục biến ra đồ vật theo yêu cầu
  • 02 tiết mục Ảo thuật giao lưu
  • Trang phục theo yêu cầu

*giá thành chưa bao gồm VAT và phí di chuyển (tùy địa phương)