Bài kiểm tra Biểu diễn Ảo thuật Sân khấu của học viên Nguyễn Bình Thanh Giang trường Archimedes

Bạn Nguyễn Bình Thanh Giang (8 tuổi – học sinh trường Tiểu học Archimedes Trương Công Giai) làm bài kiểm tra Biểu diễn Ảo thuật Sân khấu

Link Youtube: (đã bị ẩn, vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết)