Bài biểu diễn của học viên Nguyễn Minh Tùng trường Liên cấp Newton Thanh Hà 2020

Bạn Nguyễn Minh Tùng (8 tuổi – học sinh trường Liên cấp Newton Thanh Hà) biểu diễn Ảo thuật Sân khấu chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Dù chỉ mới 8 tuổi nhưng bạn Minh Tùng đã có nhiều lần biểu diễn Ảo thuật trước sân khấu hàng trăm người với phong thái vô cùng tư tin.

Dàn dựng và đào tạo: Thầy Thế Trường
Hỗ trợ sân khấu: Ảo thuật gia Phúc Anh