Ảo thuật gia Khánh Xiếc

Nguyễn Phan Khánh
Ảo thuật gia (Nghệ sĩ liên kết hợp tác)
Kinh nghiệm: 10 năm
Chuyên môn:
  • Ảo thuật Sân khấu – Stage Magic
  • Biểu diễn Xiếc chó
  • Biểu diễn Xiếc Hề

Thành tựu:

  • Giải vàng liên hoan ảo thuật toàn quốc 2021.
  • 12/2012 Giải Vàng Liên hoan Ảo thuật toàn quốc 2012.
  • 6/2012 Giải Ba Ảo thuật, Tài năng Sinh viên các trường Văn hóa Nghệ thuật Chuyên nghiệp Toàn quốc.
  • 12/2011 Giải Ba Ảo thuật, Cuộc thi Xiếc Tài năng trẻ Việt Nam, Lào, Campuchia.
  • Tham gia cuộc thi xiếc tài năng trẻ toàn quốc 2021

Hình ảnh (bấm vào ảnh để xem rõ hơn)