Ảo thuật gia Quang Dương

Lý Quang Dương
Ảo thuật gia
Kinh nghiệm: 04 năm
Chuyên môn:
  • Ảo thuật Sân khấu – Stage Magic
  • Ảo thuật Đường phố – Street Magic
  • Ảo thuật Bàn tiệc, Cận cảnh – Close-up Magic
  • MC Hoạt náo